Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Alan’dan ‘İmar Barışı’ Açıklaması

Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Edip Alan ‘İmar Barışı’ ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan ‘İmar Barışı’ veya ‘İmar Affı’ olarak yer alan düzenlemeyle ilgili Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Edip Alan yazılı bir açıklama yaptı. İl Müdürü Alan’ın yaptığı açıklamada, ‘Ülkemizde imara aykırı yapılardan kaynaklanan sorunlar uzun yıllardır Türkiye’nin gündemini işgal eden en önemli konuların başında gelmektedir. Bakanlığımız olarak İmar Barışı ile amaçlanan hedefimiz vatandaşlarımızın imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır. 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alandaki tüm yapılar imar barışı kapsamındadır. Başkasına ait taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar ve sosyal donatı için tahsisli arazi üzerindeki yapılara yapı kayıt belgesi düzenlenemez. Hazine üzerindeki yapılara da yapı kayıt belgesi verilebilecektir. Bu taşınmazlardan özel kanunlar kapsamında kalan ve bu kanunlara göre değerlendirilmesi gerekenler dışında kalanlar Bakanlığımıza tahsis edilmiştir. Tahsis işleminden sonra Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden satılacaktır. İskan alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi şartıyla yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir. Vatandaşların kendi rızası ile müracaatı kendi beyanı esas olacak şekilde e-Devlet üzerinden yapılacaktır. Yapı Kayıt Belgesi için 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvurular e-Devlet üzerinden devam edecektir. 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödemeler yapılacaktır. Yapı Kayıt Belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda %3 ticari kullanımlarda ise yüzde 5 olacak şekilde hesaplanır. Kat mülkiyeti için yapı kayıt belgesi bedeli olarak ödenen bedel kadar bir bedel daha ödenecektir. Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere bütçeye gelir olarak kaydedilecektir’ ifadelerine yer verdi. – HAKKARİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir